آخرین خبر/ پیران، شهرستان سرپل‌ذهاب.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید