شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر کس مرد یا زن مؤمنى را به سبب تهیدستى یا اندک بودن مال و داراییش خوار شمارد یا تحقیر کند ، خداوند متعال در روز قیامت او را (بدین کار زشتش) شهره و سپس رسوایش سازد .

بحار الأنوار : 72 / 44 / 52 منتخب میزان الحکمة : 4

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید