باشگاه خبرنگاران/ بی احتیاطی و عدم رعایت فاصله طولی کامیون با خودرو سواری در بزرگراه حادثه‌ای مرگبار را رقم زد.
کامیونی سفید رنگ که در حال رانندگی در لاین سرعت یکی از بزرگراه‌های ایالت تگزاس در آمریکا بود، ناگهان تصمیم به تغییر مسیر گرفت و بدون در نظر گرفتن فاصله خود با خودرو سواری در حال رانندگی در لاین میانی، مسیر خود را تغییر داد. این اقدام غیرایمن و نامطمئن راننده کامیون سبب برخورد آن با خودرو سواری شد و تصادفی دردناک را به وجود آورد.
تصاویر این حادثه به وسیله دوربین مستقر در جلو خودروی دیگری که در حال حرکت بود، ضبط شده است و جزئیات حادثه را به خوبی نشان می‌دهد. زمانی که راننده کامیون اقدام به تغییر مسیر وسیله نقلیه خود کرد، ناگهان متوجه خطای خود شد ولی دیگر برای هر تصمیمی دیر شده بود و قسمت جلویی کامیون با قسمت انتهایی خودرو سواری برخورد کرد و سبب به هم خوردن تعادل خودرو سواری شد.
در ادامه راننده کامیون سعی کرد، وسیله نقلیه خود را به محل اولیه برگرداند ولی متاسفانه خودرو سواری نیز به سمت کامیون کشیده شد و تعادل و پس از برخورد دوباره با قسمت جلویی کامیون به حاشیه راه کشیده شد و صدمات شدیدی دید. حادثه در اینجا به پایان نمی‌رسد و خودرو آسیب دیده پس از رد شدن کامیون دوباره با کامیون دیگری ولی با سرعت کم برخورد کرد.
بروز چنین حادثه‌ای در بزرگراه شماره ۱۱ تگزاس سبب بسته شدن بزرگراه به مدت سه ساعت شد. با وجود شدت حادثه و میزان بالای صدمات خودرو سواری خوشبختانه راننده آن از مرگ نجات یافت و تنها نیاز به چند روزی استراحت و مراقبت پزشکی در بیمارستان دارد. راننده ۵۵ ساله کامیون نیز باید علاوه بر خسارات خودروی آسیب دیده، جریمه سنگینی را که پلیس برایش تعیین کرده، پرداخت کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید