باشگاه خبرنگاران/ اکثر جیمی جامپ ها پس از ورودشان به زمین بازی، بازیکنان و ماموران امنیتی را به چالش می کشانند اما در این میان یک جیمی جامپ بازیگوش با حرکات آکروباتیک و جاخالی های حرفه ای تمامی ماموران پلیس را به چالشی بزرگ کشاند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید