آخرین خبر/ مولودی خوانی محمود کریمی:
کلید جنت الاعلی امیر عالم بالا
علی مولا علی مولا ، علی مولا علی مولا
.
تو میزانی تو قرآنی تو پیدایی تو پنهانی
تو ماه عالم آرایی من و عشق و پریشانی
.
پیمبر روح قرآن و تو روح و روح قرآنی
به جسم دین نبی جان و تو جان جان جانانی
.
کلید جنت الاعلی امیر عالم بالا
علی مولا علی مولا ، علی مولا علی مولا
.
هوای دل هوای تو ، دوای دل دوای تو
دلی دارم که افتاده به روی خاک پای تو

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید