آخرین خبر/ طنز پندانه: چار بمب سوری
کارگردان : سعید جلالیه
صدا پیشه: محمدرضا علیمردانى
تهیه کننده: مهدى صفى یارى
استودیو : آشا فیلم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید