راسخون/ انیمیشن طنز اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی شهر هرت - این قسمت: پیشگیری بهتر از درمان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید