آخرین خبر/ رفتار عجیب و ناگوار این فروشنده برای جلب مشتری رو ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید