آخرین خبر/ لحظه تماشایی از اوج گرفتن و فرود یک موج از زاویه‌ای بی‌نظیر

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید