آخرین خبر/ ویدئویی که در آن یک مرد جوان هندوستانی تعداد زیادی از زنبور‌های عسل یک کندو را وارد دهان خود می‌کند تبدیل به ویدئویی داغ در شبکه‌های اجتماعی شده است. در این ویدئو مشاهده می‌شود که " سوک محمد دلال" بدون آنکه هیچ لباس محافظی بر تن داشته باشد اقدام به وارد کردن این زنوبر‌ها به داخل دهان خود می‌کند. محمد ۳۲ ساله که اهل روستای "چانرامونی پور" ایالت بنگال غربی هندوستان است مدت ۱۶ سال است که به کار جمع آوری عسل مشغول است.

در ابتدای این ویدئو محمد سر خود را وارد سوراخ یک کندوی عسل که با هزاران زنبور عسل پوشیده شده است می‌کند. آقای دلال که به گفته خودش بدنش در برابر نیش زنوبر عسل ایمن شده است سپس با یک دست خود تعداد زیادی از زنبور‌های عسل را از روی کندوی آویزان برداشته و با استفاده از انگشتان دستش آن‌ها را وارد دهان خود می‌کند.

در حالی که دهان این مرد جوان از زنبور‌های عسل پر شده است او بار دیگر تعداد زیادی زنبور را از روی کندو برداشته و تلاش می‌کند تا آن‌ها را نیز وارد دهان خود کند. در حالی که زنبور‌ها در مقابل دهان این مرد جوان دیده می‌شوند او با استفاده از انگشتان خود و فشار دادن آن‌ها به داخل دهان تلاش می‌کند تا تعداد بیشتری از آن‌ها را وارد دهان خود کند. پس از چند لحظه و نشستن زنبور‌ها روی زبان محمد او مانند آب دهان آن‌ها را به بیرون پرتاب می‌کند.

محمد در این باره گفت: " از زمانی که در این روستا زندگی کردم همیشه با کندو‌های عسلی مواجه می‌شدم که مملو از عسل بود. یک روز با خود گفتم بهتر است به جمع آوری عسل مشغول شوم و با فروش آن‌ها برای خودم درآمدزایی کنم. "ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید