آخرین خبر/ در ایام عید می توانید برای دوستان قدیمی خود کارت پستال بفرستید.
فیلم زیر روش ساخت کارت پستال های زیبا در منزل و با استفاده از وسایل ساده را آموزش داده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید