باشگاه خبرنگاران/ والدین وجودشان نعمت و نبودشان حسرت است اما بد نیست بدانیم که پس از آسمانی شدنشان ما چه باید بکنیم.
پدر و مادرها گوهرهای بی‌مثالی هستند؛ شاید کسانی قدر این نعمتهای ارزشمند را بهتر بدانند که از داشتن‌شان محرومند.
همه می دانیم که پس از خدا هیچ کسی به اندازه والدین برایمان دلسوز نیستند و ما را دوست ندارند. وظایف ما نسبت به آنها تنها محدود به این دنیا نمی‌شود، بلکه اگر والدین خود را از دست دادیم هم باید پس از مرگ کارهایی برایشان انجام دهیم. سرکار خانم نیلچی زاده توضیحاتی در این باره می دهد که در ادامه می‌شنوید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید