باشگاه خبرنگاران/آبشار آتش پدیده‌ای زیبا در طبیعت به حساب می‌آید.
پارک ملی یوسیمیتی در ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا پدیده‌ای به نام آبشار آتش را در دل خود جای داده است.

این پدیده با تابش نور خورشید بر دیواره یک کوه ایجاد می‌شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید