باشگاه خبرنگاران/ یک مرد دوچرخه سوار به طرز عجیبی یک صحنه تصادف ساختگی ایجاد کرد.
یک مرد دوچرخه سوار چینی در روز روشن و در مقابل دیدگان مردم خود را به زیر یک خودرو انداخت.
این مرد با این کار قصد ایجاد یک تصادف ساختگی داشت تا بتواند از راننده خودرو خسارت بگیرد، اما دوربین مداربسته در خیابان نگذاشت تا وی به هدفش برسد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید