باشگاه خبرنگاران/ یک زن هنگام نجات سگ دچار مجروحیت از ناحیه دست شد.
یک زن در شهر پتروپاولوفسک-کامچاتسکیی روسیه هنگامی که یک سگ را از دست یک سگ دیگر نجات داد، از ناحیه دست مجروح شد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید