آخرین خبر/ اردک خوش شانس که عمرش به دنیا بود ...ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید