افکار خبر/ «سدیر»گوید:
به امام باقر علیه السّلام عرض کردم: کدام عبادت بهتر است‌؟

در پاسخ فرمود:
چیزى نزد خداى عزّوجلّ‌ بهتر از این نیست که از او درخواست و از آنچه نزد اوست خواسته شود و کسى نزد خداى عزّ و جلّ‌ مبغوض‌تر از این نیست که از عبادت او تکبر ورزد و از آنچه که نزد اوست درخواست نکند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید