باشگاه خبرنگاران/ کوله پشتی ویژه ای ساخته شده است که می تواند در عرض چند ثانیه به جلیقه ضد گلوله تبدیل شود.
همچنین این کوله پشتی مکان ویژه ای برای نگهداری اسلحه دارد که به نیروهای امنیتی کمک می کند تا اهداف خود را به سرعت انجام دهند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید