آخرین خبر/ گم شدن مرز بین زمین و آسمان را در این کلیپ زیبا ببنید!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید