باشگاه خبرنگاران/ یک خرس سیاه از دست گربه خانگی فرار کرد.
یک گربه در کانادا با خرس سیاهی که وارد حیاط یک خانه شده بود، درافتاد. این خرس وقتی دید گربه دست از سرش برنمی‌دارد پا به فرار گذاشت.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید