آخرین خبر/ وقتی هیچ چیز مانع رسیدن به رویاها و خواسته های انسان نمی‌شود! در این ویدئو فردی را میبینید که ضمن داشتن معلولیت، با ویلچرش سقوط آزاد را تجربه می‌کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید