باشگاه خبرنگاران/ هنرمندان برای خلق آثار هنری ماندگار شیوه‌های متفاوتی را مورد استفاده قرار می‌دهند. برخی برای هنرنمایی از چوب و اشیای بسیار ظریف استفاده می‌کنند و برخی دیگر از پیچ.

هنرمندی خلاق اثر دیدنی را با استفاده از پیچ خلق کرده است که نیمی نقاشی و نیمی دیگر آن مجسمه است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید