باشگاه خبرنگاران/ مدارس شائولین سالهاست به تربیت انسان های خاص مشغول هستند و تاریخچه این ورزش رزمی به صدها سال پیش باز می گردد. نظم گروهی شائولین کارها بی نظیر بوده و حرکاتی خاص به صورت جمعی انجام می دهند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید