باشگاه خبرنگاران/ روشن کردن چوب کبریت بدون داشتن جعبه آن کاری سخت به نظر می رسد. اگر مایل هستید حین مسافرت آتش روشن کنید می توانید تعدادی از آنها را دور یکدیگر ببندید تا هر زمان اراده کردید، آتش شما فراهم باشد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید