آخرین خبر/ یکی دیگه داره مارها رو جمع میکنه اونوقت جیغ و دادش رو کسانی دیگه میزنن؛ اگه زهرم نداشته باشن خیلی سریع بود هیچ موجودی نمیتونه دوتا مارو اینجوری خلع کنه...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید