آخرین خبر/ در این میوه فروشی، وزن و میوه به طور هوشمند تشخیص داده می شود و به حساب مشتری هزینه اضافه میگردد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید