آخرین خبر/ سیل در اتریش و مهار آن توسط دیوار هیدرولیکی و دیوار ضد سیل؛ جلوگیری از ورود سیل به شهر/ این دیوار ضد سیل متحرک در سال 2013 ساخته شد و به طور موفقی از ورود آب به خانه ها جلوگیری کرده است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید