آخرین خبر/ پس از سقوط زنی با خودرو اش به دریاچه ای در یکی از شهرهای شمالی چین، آتش نشان ها سریعا خود را به صحنه می رسانند و یکی از آتش نشانان شجاعانه وارد آب می شود و جان زن را نجات می دهد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید