آخرین خبر/ تصاویر زیبا از اولین ورود خرس قطبی کودک در آب به همراه مادرش

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید