آخرین خبر/ گورخر که یک شکار سختی برای شیرها محسوب میشه و تا آخرین لحظات برای بقا تلاش میکنه، در اینجا وقتی گورخر بچه بدنیا میاد و قبل از اینکه بتونه راه برود شیر نر اون رو شکار می کنه!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید