آخرین خبر/ جهانگردان برای بازدید از این قبیله و زنان آن باید حداقل ۲۰ دلار بپردازند!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید