باشگاه خبرنگاران/ عابران پیاده در پاریس با دیدن یک کفش بزرگ متحرک در خیابان شگفت زده شدند.
جوانی خلاق وسیله نقلیه‌ای به شکل یک کفش بزرگ طراحی کرده است و با آن در سطح شهر حرکت می‌کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید