باشگاه خبرنگاران/ وقتی کارکنان یک باغ وحش وارد قفس پاندا می شوند با حرکات احساسی بچه پاندا مواجه می شوند و این حیوان بازیگوش دائم آنها را به آغوش می کشد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید