توریسم آنلاین/ «تایبا بگام لیپی» هنرمند بنگلادشی است که با ابزاری متفاوت سوژه های عادی اطراف را دوباره می سازد. این ابزار چیزی نیستند به جز هزاران تیغ استیل!
چیزهایی که لیپی می سازد گاهی به زنان مربوط می شوند که در کل به خشونت هایی که علیه زنان در بنگلادش روا می دارند ، اشاره می کند.
تیزی این تیغه ها به سختی خشونت ها اشاره دارد.
این هنرمند معاصر به همراه همسرش در سال ۲۰۰۲ موسسه ای را راه اندازی کرد که حامی هنرمندان بنگلادشی باشد و به برگزاری نمایشگاهها و برنامه های هنری می پردازد.
در ادامه در گالری آثاری از مجسمه های تیغی این هنرمند را تماشا می کنیم:
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید