کلیپو/ عشق مادر به فرزند همیشه عشقی خالص و مثال زدنی است و همه به این مسئله ایمان دارند. اما در هر چیزی استثنایی وجود دارد. در این کلیپ دو قسمتی شما را با مادرانی آشنا می کنیم که یک یا چند فرزند خود را به قتل رسانده اند. البته در بیشتر موارد بیماری روانی باعث شده است انها به چنین کاری دست بزنند و حتی پس از انجام این کار شدیدا دچار غذاب وجدان شده اند. به نظر شما در لحظه ی کشتن این بچه های بی گناه چه در سر این زن ها می گذشته است؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید