آخرین خبر/ حمله پلنگ برفی به گوساله غَژگاو یا یاک(گونه‌ای گاو موبلند است که دمی مانند اسب دارد)؛ مقابله دیگر غَژگاوها و زخمی کردن پلنگ برای نجات گوساله...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید