آخرین خبر/ همانطور که نور بامداد بخش‌هایی از شمال کابل را روشن می‌کند، جان‌آقا شکارچی پرنده بساط شکارش را آماده می‌کند. کاری که در ۳۰ ساله گذشته همواره مشغول آن بوده است، شکار پرنده، پرنده‌هایی چون کُلنگ {دُرنا} و باز. جان‌آقا می‌گوید: «۳۰ سال می‌شود که شکار کُلنگ می‌کنم.» دُرنا یا کُلَنگ پرنده‌ای از خانواده درنایان است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید