آخرین خبر/ استعدادهای این سرباز روسی داره حیف میشه! /ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید