آخرین خبر/ روش بیدار کردن سربازی که خوابش برده است -کانادا.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید