آخرین خبر/ این هنرمند نقاش اهل ایتالیا تنها ظرف چند لحظه یک تابلوی کوچیک بسیار زیبا خلق میکند،بجای قلم مو از نوک انگشتانش استفاده میکنه!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید