آخرین خبر/ دیگه از ادما برا نریختن زباله قطع امید شده دارن حیوانات رو برا نجات محیط زیست تربیت میکنن.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید