k ٤.٦
٢

آخرین خبر/ واکنش خنده دار جغد به نوازش کردن

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید