آخرین خبر/ نحوه جداکردن تخم مرغ از پوسته آن به صورت صنعتی را در این ویدئو ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید