آخرین خبر/ “کلپتان” برای دیدن جفتش که بعد از شلیک شکارچیا نمیتونه پرواز کنه، 24 ساله که هر ساله 14 هزار کیلومتر مسیر آفریقای جنوبی تا کرواسی رو پرواز میکنه! 24 سال تموم!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید