آخرین خبر/ تصاویر زیبا از شهر اوساکا.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید