آخرین خبر/ تصادف شدید کامیون با سواری در هند و نجات معجزه آسای سرنشینان.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید