راه راه/ اسطوره ی بازیگر، پرواز پرستوها
استاد ازین بهتر؟ پرواز پرستوها

رخشنده تر از رخشان، تهمینه تر از میلان
از خسرو شکیباتر، پرواز پرستوها

مجموعه ی دانایی مصداق توانایی
داد همه را داور، پرواز پرستوها

در وقت مددکاری با آن دو تومن کرده
کرک همه را پر پر ، پرواز پرستوها

یا بیل بزن در گِل یا حرف نزن ، خوشگل
استاد سخن پرور، پرواز پرستوها

هم اند مسلمانی هم حامی ایرانی
از هر دو طرف آخر، پرواز پرستوها

هرکس که بود ریشو با پیج اینستایش
داده همه را کیفر، پرواز پرستوها

ای صاحب هر ایده ،کلا تئوریزیده
ای نابغه ی کشور پرواز پرستوها

هی میدهد اینجا تز هی میزند آنجا نق
بلکه برود آنور، پرواز پرستو ها

مهدی پیرهادی (سپیدار)

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید