ایلنا/ اتومبیلی که از کنترل خارج شده بود در کمال ناباوری تنها چند ثانیه‌ای از دختر جوان فاصله داشت تا وی را به گور رهسپار کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید