مشرق/ پیامبر اکرم حضرت محمد صلی‏ الله ‏علیه و ‏آله:
برتری جوان عابدی که در جوانی خود ره بندگی پیش گرفته، بر پیری که در بزرگسالی به عبادت روی آورده؛ همچون برتری فرستادگان الهی بر دیگر مردمان است.


"کنزالعمّال: ۴۳۰۵۹ - منتخب میزان الحکمه، ۲۹۰"ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید