آخرین خبر/ تو سقوط هواپیما هم دست از فیلمبرداری نمیکشه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید